HUR EN SESSION GÅR TILL

Individuell session

Vi erbjuder ljussessioner efter bokning på behandlingsrummet men kan även genomföra behandlingen i ditt hem eller på ditt kontor, där du känner dig trygg och bekväm. Önskar du att någon familjemedlem eller vän närvarar under sessionen så är det fullt möjligt.

Även om endast en session med Lucia N°03 kan vara kraftfullt så rekommenderas sex eller fler sessioner (med 1–3 sessioner i veckan) för att uppleva hela spektrumet av fördelar samt få långvariga positiva effekter. Varje session med Lucia N°03 är unik och med fler sessioner blir det lättare att låta sig uppfyllas av upplevelsen och därmed nå djupare effekt.

En ljussession består av följande moment: 

1. Förberedelser

Vid hembesök behövs det då en ostörd plats där lampan placeras så att du kan ligga ned. Säng, soffa eller på golvet fungerar bra. En yogamatta tillhandahålls vid behov. Efter att lampan monterats erbjuds ett urval av musik och sedan startar sessionen till några enkla andningsövningar. Därefter körs två minuters test med ljuset för att mäta din ljuskänslighet. Efter det får du välja mellan en mer intensiv session eller en lugnare intensitet under en längre session.  

2. In i ljuset

Under den längre sessionen är då intentionen att släppa taget. Att släppa taget är ett centralt element under en ljussession, släpp taget om alla förväntningar, rädslor, tankar osv. Välkomna in ljuset. Varje session är helt unik så lita på att du kommer att få exakt vad du behöver i det ögonblicket. 

3. Komma tillbaka

När ljuset har släckts ta dig då tiden att komma tillbaka långsamt. Notera de förändringar som du känner i ditt sinnesintryck och kropp osv. Dela dina upplevelser med mig och ställ gärna frågor. Skönheten i upplevelsen är att det är du som gör ditt eget inre arbete utan input av någon annan än din egen inre guide. Kom ihåg att det är enbart vitt ljus så oavsett vad du ser eller upplever är skapat av dig. Efter avslutad session rekommenderas att du tar dig tiden för att helt enkelt vara närvarande innan du tar upp telefonen eller kör bil. Att meditera, måla och/eller anteckna dina upplevelser är att rekommendera vid denna tidpunkt. 

Gruppsession

En gruppsession består av följande moment:

1. Förberedelser

  • Ljusguiden ger en kort introduktion över upplevelsen och svarar på frågor som kan komma upp.
  • Vid gruppsessioner spelas det alltid live musik med Gong som kan förstärka ljusupplevelsen ytterligare. Alternativt väljer ni egen musik som spelas via högtalare/hörlurar. 
  • Ljusguiden bjuder in gruppen till att delta i frigörande andning för cirka 10-12 minuter och ger sedan en 2 minuters demonstration av ljussessionen.
  • Efter de första 2 minuterna så kontrollerar ljusguiden att allting är ok samt ifall gruppen antingen vill prova en mer intensiv session, prova samma 2 minuters sessionen eller direkt fortsätta till en längre session. Justering av positionen för Lucia Light kan också förekomma här för att se till att varje person får en så bra upplevelse som möjligt.

2. Släppa taget

  • Under de längre sessionerna är den första intention att slappna av och släppa kontrollen. Släppa taget över rädslor, förväntningar, tankar, o.s.v. Att tillåta ljuset få komma in.
  • Varje session är unik så lita på att du kommer att få precis det du behöver för stunden.

3. Komma tillbaka

  • Efter att meditationslampan slocknat tar var och en i gruppen sin tid som behövs för att komma tillbaka. På ett lugnt och stilla sätt uppmärksammas avslappning i kroppen och sinnet, skillnader i personens uppfattning, klarhet o.s.v.
  • När alla är känner sig redo så samlar ljusguiden gruppen för att uppmuntra till att dela sin upplevelse med varandra. Kom ihåg det är endast vitt ljus som skickas ut så allt du ser och upplever är skapat av dig på ditt unika sätt.
  • Vi rekommenderar att alla deltagare väntar åtminstone 30 minuter innan man tar upp telefonen eller kör bil. Under den här tiden passar meditation eller att skriva ner sin upplevelse i en dagbok bra.
  • Vi rekommenderar också att dricka mycket vatten efter sessionen då energi har flyttats runt i din kropp.  

* Lucia N°03 Light används inte som medicinsk behandling och inte heller i terapeutiskt syfte. Istället berör den medvetandet och välbefinnandet som ett hälsotillstånd som alltid finns tillgängligt men ofta döljs av dagliga distraktioner och tankar.

** Lucia N°03 Light ska inte användas av personer med ljuskänslig epilepsi på grund av ljusets stroboskopiska egenskaper. Den ska inte heller användas av gravida kvinnor eller barn under 18 år. 

*** Vissa mediciner kan skapa överkänslighet för ljus. Konsultera i så fall en läkare innan användning av Lucia N°03 Light.