HUR EN SESSION GÅR TILL

Din session

Vi finns på Måbrakällan i Umeå men vi erbjuder även ljussessioner i ditt hem eller på ditt kontor, där du känner dig trygg och bekväm. Önskar du att någon familjemedlem eller vän närvarar under sessionen så är det fullt möjligt. Vi tillhandahåller även duobehandling, där två personer kan ta del av upplevelsen tillsammans. 

Även om endast en session med Lucia N°03 kan vara helande så rekommenderas sex eller fler sessioner (med 1–3 sessioner i veckan) för att uppleva hela spektrumet av fördelar samt få långvariga positiva effekter. Varje session med Lucia N°03 är unik och med fler sessioner blir det lättare att låta sig uppfyllas av upplevelsen och därmed nå djupare effekt.

En ljussession består av följande moment: 

1. Förberedelser

Om vi kommer till dig då behövs det en ostörd plats där lampan placeras så att du kan ligga ned. Säng, soffa eller på golvet fungerar bra. En yogamatta tillhandahålls vid behov. Efter att lampan monterats erbjuds ett urval av musik och sedan startar sessionen till några enkla andningsövningar. Därefter körs två minuters test med ljuset för att mäta din ljuskänslighet. Efter det får du välja mellan en mer intensiv session eller en lugnare intensitet under en längre session.  

2. In i ljuset

Under den längre sessionen är då intentionen att släppa taget. Att släppa taget är ett centralt element under en ljussession, släpp taget om alla förväntningar, rädslor, tankar osv. Välkomna in ljuset. Varje session är helt unik så lita på att du kommer att få exakt vad du behöver i det ögonblicket. 

3. Komma tillbaka

När ljuset har släckts ta dig då tiden att komma tillbaka långsamt. Notera de förändringar som du känner i ditt sinnesintryck och kropp osv. Dela dina upplevelser med mig och ställ gärna frågor. Skönheten i upplevelsen är att det är du som gör ditt eget inre arbete utan input av någon annan än din egen inre guide. Kom ihåg att det är enbart vitt ljus så oavsett vad du ser eller upplever är skapat av dig. Efter avslutad session rekommenderas att du tar dig tiden för att helt enkelt vara närvarande innan du tar upp telefonen eller kör bil. Att meditera, måla och/eller anteckna dina upplevelser är att rekommendera vid denna tidpunkt. 

* Lucia N°03 Light används inte som medicinsk behandling och inte heller i terapeutiskt syfte. Istället berör den medvetandet och välbefinnandet som ett hälsotillstånd som alltid finns tillgängligt men ofta döljs av dagliga distraktioner och tankar.

** Lucia N°03 Light ska inte användas av personer med ljuskänslig epilepsi på grund av ljusets stroboskopiska egenskaper. Den ska inte heller användas av gravida kvinnor eller barn under 18 år. 

*** Om du tar några mediciner eller har besvär bör du konsultera en läkare innan användning av Lucia N°03 Light.

Scroll to Top