PRISER

Priser

Individuell behandling – En person under Lucia N°03

60 minuters sessioner

1 session 800 kr.

4 sessioner 2 800 kr (en session till halva priset). 

7 sessioner 4 800 kr (en session gratis)

Duobehandling – Två personer samtidigt under varsin Lucia N°03

1 session (60 minuter) 1200 kr.

4 sessioner (60 minuter/session) 4200 kr (en session till halva priset). 

7 sessioner (60 minuter/session) 7200 kr (en session gratis).

Ni kan även köpa presentkort genom att kontakta mig här.

Resor inom Umeås stadsgräns är inkluderad i priset men om du bor utanför Umeå tar jag ut en reseersättning på 18:50 kr/mil.

Studenter och pensionärer har 10% rabatt mot uppvisande av giltigt Mecenatkort/Studentkort och ID-handling.  

Behandlingen är godkänd för friskvårdsbidrag. 

 

* Lucia N°03 Light används inte som medicinsk behandling och inte heller i terapeutiskt syfte. Istället berör den medvetandet och välbefinnandet som ett hälsotillstånd som alltid finns tillgängligt men ofta döljs av dagliga distraktioner och tankar.

** Lucia N°03 Light ska inte användas av personer med ljuskänslig epilepsi på grund av ljusets stroboskopiska egenskaper. Den ska inte heller användas av gravida kvinnor eller barn under 18 år. 

*** Om du tar några mediciner eller har besvär bör du konsultera en läkare innan användning av Lucia N°03 Light.

Scroll to Top