VAD ÄR LUCIA N°03 LIGHT?

Vad är Lucia N°03?

Lucia N°03 är en neurostimulator som kombinerar ett stroboskop (flimrande ljus), varierar i både hastighet och intensitet, med ett konstant ljus som kan anpassas till olika grader av ljusstyrka. Den datorstyrda interaktionen mellan dessa ljuskällor aktiverar olika sorters upplevelser (se intensiva världar av färg och form, en känsla av att lämna kroppen etc.). Detta möjliggör för en individuell ljusupplevelse som är annorlunda varje gång.

Lucia N°03 skapar ett vågmönster i en elektroencefalografi EEG (en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet) som vanligtvis bara registrerats hos människor som mediterat dagligen i flera år. Varje session är annorlunda eftersom detta innebär en verklig neurostimulering och inte ett optiskt efterbildsfenomen.

Lucia N°03 erbjuder en transcendal upplevelse vilket oftast sker under extrema förhållanden (under högpresterande sport, genom användning av naturmediciner som är medvetande expanderande eller vid nära döden upplevelser) och utlöser samma positiva effekter. Det är en unik upplevelse med märkbart intensiva effekter, även efter första gången.

Lucia Light

Ljusets effekter på hjärnan

När ljuset träffar ögonlocken så förändras den elektriska aktiviteten i hjärnan. Tallkottkörteln stimuleras för att producera sinnesaktiverande hormoner som har stark påverkan på vår dygnsrytm. Det lilla ljusorganet (tallkottkörteln), djupt inne i hjärnan, har alltid varit ett mysterium i fråga om vilken funktion den har. Tallkottkörteln kallas även för ”det tredje ögat”. Hos djuret Sphenodon som tillhör släktet bryggödlor, kan ses som en levande fossil, har fortfarande det tredje ögat en underutvecklad lins och muskler som är integrerade med det sympatiska nervsystemet. Även hos människans tallkottkörtel så finns samma cellvävnader som i de vanliga ögonen. 

Trots det så finns det fortfarande många olösta frågor kring detta, men vi vet dock att ett av funktionsområdena för tallkottkörteln är att den skapar en jämförelse mellan organismen och miljön. Genom att använda Lucia N°03, där ljuset tas upp genom ögonlocken, så skapas ett ömsesidigt beroende mellan medvetandetillstånd, hjärnvågor och hormonproduktion. Den resulterande hjärnaktiviteten när den analyserats visar en bild av ökande harmonisering, se den nedre figuren. Som, beroende på ljusfrekvensen samt ljusresenärens villighet att släppa taget och följa med, motsvarar ett djupt stadium av avslappning och hög nivå av koncentration.

Aktiviteten i hjärnan återspeglas i betraktarens ögon i form av aldrig skådade scenarion och ljusresenären lär sig att bli guidad av ljuset (dubbelriktad neuron-återkoppling). Detta fenomen som kallas för central vision i en ljusupplevelse resulterar i sammanslagningen av objekt och subjekt.

Ljus och hjärnan
Typisk fördelning av frekvenser med normal hjärnaktivitet i vila.
Lucia N°03 Light
Exempel på ett frekvensmönster under ljusupplevelsen.

* Lucia N°03 Light används inte som medicinsk behandling och inte heller i terapeutiskt syfte. Istället berör den medvetandet och välbefinnandet som ett hälsotillstånd som alltid finns tillgängligt men ofta döljs av dagliga distraktioner och tankar.

** Lucia N°03 Light ska inte användas av personer med ljuskänslig epilepsi på grund av ljusets stroboskopiska egenskaper. Den ska inte heller användas av gravida kvinnor eller barn under 18 år. 

*** Om du tar några mediciner eller har besvär bör du konsultera en läkare innan användning av Lucia N°03 Light.

Scroll to Top